Regulamin Podsumowanie 2017

REGULAMIN KONKURSU SMS-OWEGO POD NAZWĄ

WYKONAWCA,SZLAGIER,TELEDYSK 2017 roku LŚS”

1. Konkurs przeznaczony jest dla sympatyków Listy Ślaskich Szlagierów . 

2. Głosowanie trwa od 08 stycznia do 11 lutego 2018 roku do godziny 20.00 - ogłoszenie w czasie audycji/koncertu 18 lutego 2018r.,

3. Głosować mogą osoby pełnoletnie, upoważnione do korzystania z telefonów komórkowych z których nadesłano głosy ( SMS-y ).

4. SMS-y wysyła się na numer 73068. Koszt SMS-a 3,69 zł. Brutto (trzy złote sześćdziesiąt dziewięć groszy brutto).

Usługę Premium SMS obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay.

5. Operatorzy usług SMS-owych zapewniają obsługę maksymalnie 2 wiadomości SMS/MMS przesłanych z jednego numeru telefonu w okresie 60 sekund dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto do 9 PLN włącznie, jak również wszystkich wiadomości SMS/MMS z sieci operatorów zagranicznych, oraz maksymalnie 1 wiadomości SMS/MMS przesłanej z jednego numeru telefonu w okresie 20 minut dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto powyżej 9 PLN. Usługodawca może wprowadzić dodatkowe obostrzenia i blokady w przypadku stwierdzenia prób nadużycia i działania na jego szkodę.

6.Za wszelkiego rodzaju opóźnienia czy błędy wynikające z przyczyn technicznych leżących po stronie operatorów sieci telefonii komórkowych organizator nie ponosi odpowiedzialności.

7. Nie ma ograniczeń co do ilości nadesłanych głosów z jednego numeru telefonu.

8. Chcąc zagłosować należy w treści SMS-a wpisać:

-TC.WR. i nazwę zespołu, lub imię i nazwisko wykonawcy (np.: TC.WR. Jan Kowalski) 
skrót liter WR oznacza Wykonawca Roku

-TC.SZ. i kod teledysku (np.: SZ 0123)
skrót liter SZ oznacza Szlagier Roku

-TC.TE. i kod teledysku ( np.: TE 0123)
skrót liter TE oznacza Teledysk Roku.

9. W konkursie biorą udział tylko i wyłącznie wykonawcy i teledyski wymienieni w niniejszym regulaminie , wszelkie informacje na temat nazwisk, nazw wykonawców oraz kodów teledysków umieszczone są na stronie www.listaslaskichszlagierow.com

10. Za głosy nieważne uważane będą takie, których treść nie pozwala na jednoznaczne określenie na jaką kategorie zostały oddane lub treść ich w ogóle nie jest związana z plebiscytem.

11. System SMS-owy sprawdza poprawność treści wyszczególnionej w pkt.8 a następnie zapisuje głos w bazie danych w odpowiednim rejestrze.

12. Osoba wysyłająca SMS i podająca swoje dane osobowe /imię, nazwisko i inne/ wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) w celach i na potrzeby związane z prowadzeniem programów wymienionym w pkt. 7,8

13. Regulamin dostępny jest na stronie  http://www.dotpay.pl/regulamin-serwisow-sms-premiumwww.listaslaskichszlagierow.com;

14. Osoba biorąca udział w głosowaniu SMS-owym poprzez wysłanie SMS-a akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

15. Reklamacje należy zgłaszać na adres mailowy : http://www.dotpay.pl/reklamacjeredakcja@listaslaskichszlagierów.comlub pod numerem telefonu 32 7900900. Podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu: Firma PROBOX sp.z o.o. ,40-101 Katowice ul.Chorzowska 73a .

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają ogólne przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.


NOWOŚCI W 2017 LSS

WYKONAWCA I TYTUŁ UTWORU KOD TELEDYSKU

1. Blue Party-Słodka witamina 1860

2. Krzysztof Koniarek-Tylko Ciebie chcę 7098

3. Mona Lisa-Szalona noc 3184

4. Dawid Janiak- Pójdę z tobą 1458

5. Bożena Mielnik-Przelotny ptak 9785

6. Grzegorz Poloczek-Komunijne koło 7185

7. Kapela Górole-Na językach 6616

8. Śląskie Bajery-Kuplet o modzie 2660

09. Kasia Matejczyk i New Enegy-Tylko TY Debiut 4600

10. Teresa Walerjańska-Muzyka,wesoło nam gra 8870

11. Jacek Silski-Kołysanka dla Lenki 7928

12. Gabi Gold i Blue Party-Uśmiechnij się do świata 8404

13. Mirosław Jędrowski-Jajko jest Ok 1145

14. BiR Łukowski-Co dzień, co noc 4216

15. Kapela Ogórki-Pozostań mą góraleczko Debiut 8439

16. Beata Mańkowska-Splecione dłonie Debiut 3290

17. Toby-Zakochany w śląsku Debiut 2964

18. Harmonic-Miłości gest 4238

19. Kapela Górole-Bierz ile chcesz 9667

20. Jacek Silski-Przytul mnie 1448 

21. Paweł Sobota-Nocny marek Debiut 3443

22. Mona Lisa-Tarantela 5525  

23. Happy Folk-Gwiazda miłości 7539

24. Blue Party-Okno na świat 8010

25. A'vista-Namalować chciałbym Ciebie 5350

26. Damian Holecki-Jesteś moim aniołem 9572

27. Grzegorz Poloczek-Bochen chleba 6075

28. Maniek&Leman-Wakacyjna bosanowa 6756

29. Weronika-Więc jeszcze raz Debiut 2341

30. BiR Łukowski-Bądź moją królową 3927

31. Grzegorz Poloczek-Tam kaj stoi stary szyb 4934

32. Krzysztof Koniarek-Taka nasza miłość 5346

Na Wykonawcę Roku również można głosować,

na Artystów : Duet Karo, Mirosław Szołtysek.