Regulamin Listy Śląskich Szlagierów                           


Regulamin SMS-owy
dotyczący głosowania na teledyski „Listy Śląskich Szlagierów"
1.
Konkurs przeznaczony jest dla sympatyków Listy Ślaskich Szlagierów .
2.
Aby zagłosować na wybrany teledysk muzyczny należy wysyłać SMS pod numer 71068 (Polska) :
LSSTOPXXXX”, gdzie „XXXX” to kod przypisany utworowi muzycznemu, na który chce się oddać głos.
Numer przypisany utworowi muzycznemu pojawia się na teledysku emitowanym w telewizji NTL oraz w serwisach internetowych
www.listaslaskichszlagierow.com  www.szlagierowo.pl oraz https://www.youtube.com/user/ListaSlaskichSzlagie

(np. chcąc zagłosować na piosenkę numer 3541 należy wysłać SMS 
o treści LSSTOP 3541).
3.
Koszt jednego SMS to: 1 zł + 23% VAT / 1,23 brutto (Polska) .
4.
Usługę Premium SMS obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay.
5.
Każdy widz może głosować na daną pozycję na liście dowolną ilość razy.
6.Głosować może każda osoba fizyczna, która jest uprawniona do użytkowania telefonu w sieci komórkowej.
7.
Propozycje do „Listy Śląskich Szlagierów” przedstawiane są od poniedziałku do piątku od godz.:17:30
   Tygodniowe podsumowanie w niedzielę od godziny 14:00.
8.
Niedzielne notowanie „Listy Śląskich Szlagierów” o godzinie 14:00 jest tworzone na podstawie
SMS-ów wysyłanych od wtorku do wtorku. (do godziny 24:00 włącznie).
9.
SMS-y wysłane po 24:00 we wtorek, są uwzględniane w następnym notowaniu.
10.
Operatorzy usług sms-owych zapewniają obsługę maksymalnie 2 wiadomości SMS/MMS przesłanych z jednego numeru telefonu w okresie 60 sekund dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto do 9 PLN włącznie, jak również wszystkich wiadomości SMS/MMS z sieci operatorów zagranicznych, oraz maksymalnie 1 wiadomości SMS/MMS przesłanej z jednego numeru telefonu w okresie 20 minut dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto powyżej 9 PLN. Usługodawca może wprowadzić dodatkowe obostrzenia i blokady w przypadku stwierdzenia prób nadużycia i działania na jego szkodę.
11.
System SMS-owy sprawdza poprawność treści wyszczególnionej w pkt.2 a następnie zapisuje głos w bazie danych w odpowiednim rejestrze.
12.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y, które nie zostaną dostarczone do producenta z powodów technicznych niezależnych od producenta, zwłaszcza jeżeli nie zostały wysłane zgodniez niniejszym regulaminem.
13.
Producent
nie ponosi odpowiedzialności za skutki zakłóceń w dostarczaniu SMS-ów związane z przesyłaniem danych w sieciach telefonii komórkowych.
14.
Producent
zastrzega sobie prawo do zmiany godzin emisji w/w programu , oraz do zmiany cen  sms-ów.
15.
Osoba wysyłająca SMS i podająca swoje dane osobowe /imię, nazwisko i inne/ wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) w celach i na potrzeby związane z prowadzeniem programów wymienionym w pkt. 5,6.
16.
Regulamin dostępny jest na stronie http://www.dotpay.pl/regulamin-serwisow-sms-premium  www.listaslaskichszlagierow.com , www.szlagierowo.pl
.
17.
Osoba biorąca udział w głosowaniu SMS-owym poprzez wysłanie SMS-a akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
18.
Reklamacje należy zgłaszać na adres mailowy : http://www.dotpay.pl/reklamacje  , redakcja@listaslaskichszlagierów.com
lub pod numerem telefonu 32 7900900.
Podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu:
Firma PROBOX sp.z o.o.  ,40-950 Katowice Pl.Grunwaldzki 8-10 .
19.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają ogólne przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.