Serdecznie zapraszamy 08 marca  na żywo  ze szlagierowego studia, od godz. 19:00 do 21:00 na kanale YouTube Listy Śląskich Szlagierów, na jedyny tak wyjątkowy Śląski Koncert Życzeń  z okazji Dnia Kobiet. 
 

 

Życzenia można składać :

Wysyłając na maila  : redakcja@szlagierowo.pl 

do 07.03.2018r. do godz. 21.00


 

Wysyłając na wiadomość na Fanpage Listy Śląskich Szlagierów 

do 07.08.2018r. do godz. 21.00


 

Wysyłając smsa na numer 73068 o treści:

„LSSDLA Pozdrawiam Jole z Krakowa zycze milego dnia Adam” 

koszt sms-a 3,69 zł z VAT 

Życzenia emitowane będą na pasku w czasie trwania programu: „Śląski Koncert Życzeń z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka „

do 08.08.2018r. w trakcie programu 

Regulamin dotyczący pozdrowień na pasku podczas Śląskiego Koncertu Życzeń z okazji Dnia Babci i Dziadka. 


 

Dzwoniąc pod numer 531 887 887, również w trakcie programu

koszt połączenia zgodnie z cennikiem operatora 


 

Regulamin 
dotyczący pozdrowień podczas

Śląskiego Koncertu Życzeń”,emitowanego na kanale YouTube


  1.Aby przesłać pozdrowienia należy wysłać SMS pod numer 73068 o treści: LSSDLA oraz dołączyć treść pozdrowień.

  2.Treść SMS-a nie może przekraczać 160 znaków wliczając w to:
  skrót LSSDLA, spacje, emotikony, znaki interpunkcyjne, etc.

  3.W treści pozdrowień nie należy używać polskich znaków. (np. chcąc złożyć pozdrowienia widz powinien wysłać SMS pod numer 73068 o treści:„LSSDLA Pozdrawiam Jole z Krakowa zycze milego dnia Adam”

  4.Pozdrowienia może wysyłać każda osoba fizyczna, która jest uprawniona do użytkowania telefonu w sieci komórkowej.

  5. Każdy widz może wysyłać dowolną ilość pozdrowień.

  6. Koszt jednego SMS-a to 3 zł netto powiększony o 23 % podatek od towarów i usług VAT.

  7. Usługę Premium SMS obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay.

  8.Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów: (T-mobile, Plus, Play, Orange) .

  9. Pozdrowienia emitowane są w czasie trwania programu: „ Śląski Koncert Życzeń z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka „ .

  10. System SMS-owy sprawdza poprawność treści wyszczególnionej w pkt.2,3 następnie zapisuje pozdrowienia w bazie danych w odpowiednim rejestrze.

  11. Producent ma prawo weryfikacji i oceny treści pozdrowień, zgodnie z poniższymi postanowieniami.

  12. Producent nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y, które nie zostaną dostarczone do systemu sms-owego z powodów technicznych niezależnych od Producenta , zwłaszcza jeżeli nie zostały wysłane zgodnie z niniejszym regulaminem.

  13. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki zakłóceń realizacji pozdrowień związane z przesyłaniem danych w sieciach telefonii komórkowych.

  14. SMS nie może zawierać treści wulgarnych, obscenicznych i obraźliwych oraz niezgodnych z zasadami współżycia społecznego ,numerów telefonów jak wszelkich również treści reklamowych i marketingowych .

  15. Producent zastrzega sobie prawo do niewyemitowania pozdrowień wulgarnych, obscenicznych i obraźliwych oraz niezgodnych z zasadami współżycia społecznego bez prawa ze strony wysyłającego dochodzenia roszczeń z tego tytułu. Producent ma prawo zawiadomienia odpowiednich organów o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia.

  16. Producent zastrzega sobie prawo do niewyemitowania treści pozdrowień o charakterze reklamowym, komercyjnym lub zawierających oznaczenie firmy, osób prawnych czy instytucji lub też zawierających oznaczenia wskazujące lub sugerujące związek z konkretnymi podmiotami.

  17. Producent zastrzega sobie prawo do niewyemitowania treści pozdrowień kierowanych do kandydatów w wyborach lub zawierających treści o charakterze politycznym.

  18. Producent zastrzega sobie prawo do ingerencji w treść SMS-ów, w takim zakresie by były one zgodne ze stylistyką, gramatyką i składnią języka polskiego bądź gwary śląskiej (w przypadku pozdrowień w gwarze śląskiej), nie naruszając jednocześnie głównej treści pozdrowień. Emitowane będą wyłącznie pozdrowienia w języku polskim lub gwarze śląskiej.

  19. W przypadku gdy czas emisji nie pozwoli na wyemitowanie wszystkich pozdrowień w poszczególnych programach, prawo wyboru pozdrowień emitowanych w trakcie programu należy do Producenta lub podmiotu wskazanego przez Producenta.

  10. Operatorzy usług sms-owych zapewniają obsługę maksymalnie 2 wiadomości SMS/MMS przesłanych z jednego numeru telefonu w okresie 60 sekund dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto do 9 PLN włącznie, jak również wszystkich wiadomości SMS/MMS z sieci operatorów zagranicznych, oraz maksymalnie 1 wiadomości SMS/MMS przesłanej z jednego numeru telefonu w okresie 20 minut dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto powyżej 9 PLN. Usługodawca może wprowadzić dodatkowe obostrzenia i blokady w przypadku stwierdzenia prób nadużycia i działania na jego szkodę.

  11. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany godzin emisji pozdrowień zgodnie z czasem emisji programów.

  12. Pozdrawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) w celach i na potrzeby związane z prowadzeniem programów wymienionych w pkt. 8.

  13. Osoba biorąca udział w głosowaniu SMS-owym poprzez wysłanie SMS-a akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

  14. Regulamin dostępny jest na stronie: http://www.dotpay.pl/regulamin-serwisow-sms-premium, .http://listaslaskichszlagierow.com/,

  15.Reklamacje należy zgłaszać na adres mailowy : http://www.dotpay.pl/reklamacje  , redakcja@listaslaskichszlagierów.com lub pod numerem telefonu 32 7 900 900.
  Podmiot odpowiedzialny za przekazywanie pozdrowień :
  Firma PROBOX sp.z o.o., 40-101 Katowice ul.

  16.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają ogólne przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.